BGN
 • BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • SEK
 • DKK
 • NOK
 • RUB
 • ISK
 • BRL
 • CZK
 • RON
 • AUD
 • CAD
 • HKD
 • TRY
 • CNY
 • PLN
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • CHF
 • THB
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH

Количка

0 артикула

Нашите аксесоари

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА :KOSA-BG.COM

І.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: KOSA-BG.COM

1. KOSA-BG.COM е уебсайт, който представлява бизнес и търговски център за електронна продажба на всички видове модни аксесоари.

2. Интернет-магазина предлага оферти със съответните отстъпки за закупуване на подуктите, които се доставят от KOSA-BG.COM директно до клиента на посочен от него адрес или посочен от клиента куриерски офис на"Спиди" или "Еконт Експрес".

3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

ІІ. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

1. KOSA-BG.COM представлява бизнес и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

1.1. Продажба и доставка на представените в Интернет-магазина продукти:

1.2. Информация за продуктите, систематизирана по отделни категории, указани в менюто на сайта:

1.3. On-line консултации по отношение на предлаганите продукти

1.4. Каталог, подреждане на актуалните оферти по: - цена; -местоположение на офертите; -актуалност на офертите; -азбучен ред;

1.5. Проучване на цени

ІІІ. УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.

2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.

3. Към някои от отделните оферти има опция за допълнителна информация.

4. Представената информация и снимки са наша интелектуална собственост  .

5. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой ,един чифт или 1 комплект и е без включена в тази стойност цена на доставката.

6. Условията на поръчка и доставка и заплащане са указани в сайта.

7. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "КУПИ СЕГА" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и KOSA-BG.COM, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

8. Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно представените опции и вида на стоката ( номинал, бройки и др.).

9. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.

10. Посочването на неверен(сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва KOSA-BG.COM със задължението за изпълнение на доставката.

11. След получаване на поръчката, от KOSA-BG.COM се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

  ІV. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от клиента стока се доставя до 48 часа на посочения от него адрес при условие, че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и KOSA-BG.COM се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

6. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

7. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

    V. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

1. Клиент, поръчал стока от електронния магазин KOSA-BG.COM , има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

3. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

4. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на KOSA-BG.COM ;

5. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

6. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

7. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

 9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

10. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

11. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката; · Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й; · В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

12. Рекламации се приемат, както следва: · По пункт 1 и 2 от предходната разпоредба - в срок от 24 часа от получаването на стоката. · По пункт 3 - в 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

13. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

  VІ. ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите на интернет-магазина имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта KOSA-BG.COM само и единствено ,за да се информират или закупят  продуктите представяни в него.

2.Забранено е копирането на снимки и информация за продуктите с комерсиална цел.

Най-продавани

Водещи продукти